หัวข้อข่าว : ห้ามสายการบินรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์
วันที่ลงข่าว : 11/09/2017
รายละเอียดข่าว
 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ได้ชี้แจงหลังมีการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) กรณีไม่อนุญาตให้ ปณท.ขนส่งไปรษณีย์ผ่านทางท่าอากาศยาน 6 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทำหนังสือแจ้งให้งดรับไปรษณียภัณฑ์ของไปรษณีย์ไทยไปยัง ผู้ประกอบการสายการบินทุกแห่ง
 
 
 
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท. เปิดเผยว่า สำหรับกรณีดังกล่าว ไปรษณีย์ไทย ได้รับหนังสือแจ้งจาก ทอท. แล้ว จึงขอเรียนชี้แจงว่า ในการขนส่งสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการ จากทั่วประเทศนั้น ไปรษณีย์ไทยใช้การขนส่งทางถนน เป็นเส้นทางหลักในการดำเนินงานตามปกติ โดยแยก ระบบงานไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาอยู่แล้ว โดยมีรถขนส่งไปรษณีย์สำหรับขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภทวิ่งรับ-ส่งสิ่งของที่ฝากส่งจาก ผู้ใช้บริการกว่าสองพันเที่ยวต่อวัน ครอบคลุมทุกที่ ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
สำหรับการดำเนินงานด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝากส่งสิ่งของของไปรษณีย์ไทยนั้น ปัจจุบันมีการเปิดจุดให้บริการหุ้มห่อสิ่งของ พร้อม ตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง รวมไปถึงมีมาตรการให้ ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการฝากส่ง ซึ่งทำให้ปัญหาการลักลอบส่งสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดและอาวุธปืน มีอัตราลดน้อยลง นอกจากนี้ ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศยังมีการติดตั้งเครื่อง สแกนโลหะและวัตถุระเบิด ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้นก่อนการส่งต่อไปนำจ่ายทั่วประเทศ
 
"ไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันว่า การประกาศงดรับ- ส่งสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. นั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานคุณภาพการให้ บริการของไปรษณีย์ไทยและต่อผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน โดยไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการขนส่งสิ่งของที่ฝากส่งทาง ไปรษณีย์ผ่านทางถนนทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการ คัดแยกไปรษณียภัณฑ์เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางให้เป็นตาม มาตรฐานที่ไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ และพร้อมดำเนินการ ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) กำหนดต่อไป"
 
ข้อมูลจาก : http://www.ryt9.com/s/nnd/2707021