หัวข้อข่าว : สายการบินสกู๊ต ร่วมมือกับไทเกอร์แอร์ ดำเนินการเที่ยวบินของสายการบินทั้งสองสายการบินภายใต้แบนสกู๊ต
วันที่ลงข่าว : 18/08/2017
รายละเอียดข่าว
 

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เมื่อผ่านการอนุมัติระเบียบการรวบรวมกลุ่มสายการบิน โดยใช้ใบอนุญาตทั่วไป หรือ Air Operator Certificate ร่วมกัน รหัสกำหนดเที่ยวบินสกู๊ตจะเปลี่ยนจาก TZ เป็น TR ซึ่งเป็นระหัสเที่ยวบินของไทเกอร์แอร์ในปัจจุบัน โดยตารางการบินทังสองสายการบินยังคงเดิม โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสกู๊ต และไทเกอร์แอร์ ได้ที่เว็บไซต์ wwflyscoot.com/th/th-brandmeger

 

ขอมูลจาก : อนุสาร อสท ประจำเดือนสิงหาคม 2560