EDCBooking | กลับสู่หน้าหลัก | รู้จักเราก่อนจอง | การชำระเงิน | ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ | ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ด้วยตนเอง | ร่วมงานกับเรา
  Home | ลูกค้าเรา | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ภาพแห่งความประทับใจ | ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ | จองโรงแรมทั่วไทย | รถเช่า ทั่วไทย ทั่วโลก |  
ความมั่นคงของเว็บไซต์

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงของเว็บไซต์


เว็บไซต์ www.edcbooking.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย(Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้.-

  1. เว็บไซต์เราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก(Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายกำหนด
  2. เราได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอยางชัดเจน
  3. เราได้เลือกใช้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล(Hosting) ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเครื่อง Hosting จะวางอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย  มีระบบไฟฟ้าสำรอง, มีการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพด้วย CCTV, Card Reader Access Control, VESDA, สารดับเพลิง FM-200 และระบบทำความเย็นแบบ Precision
  4. เว็บไซต์ระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของเรามีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการสำรองซอฟร์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ Software ที่ใช้ป้องกันไวรัสของเราคือ trend micro office scan version 10 การทำงานเป็นแบบ real-time scan มีการ Setting auto update ทุกคืนและมี auto scan ทุกคืนวันเสาร์  นอกจากนี้ยังใช้ปรแกรม Clam AntiVirus version 0.93.3 โ่ดยมีการ Update ทุกวัน
  5. นอกจากนี้เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของเรา มีระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น server ได้ติดตั้งโปรแกรม anti-hacker ไว้เพื่อป้องการการเจาะข้อมูลเข้ามาด้วยวิธีต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ monitorการ ทำงานของ hard disk CPU ram ด้วย software แบบ real-time และยังได้ทำการ backup data ออกที่ external hard disk ทุกวัน ระบบที่เราเลือกใช้คือ Iptables Firewall
  6. ในกรณี ที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคคลากรที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ info@edcbooking.com หรือ โทร 0-2735-0909
     

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
วันที่ 26 มิถุนายน 2555

   

  หน้าหลัก | ThaiTicketTravel.Com | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก | ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก | รวมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ |

 


 

 

 

 ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct)
สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect
รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2554-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved

 

จองตั๋วเครื่องบิน     ตั๋วเครื่องบินราคาถูก     ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 

 

 
  หน้าหลัก | ร่วมกิจกรรมลุ้นไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel คนที่ 4 | ขอตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายคุ้มครองความเป็นส่่วนตัว | ความมั่นคงของเว็บไซต์ | ขอตกลงและเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | เป็นเพื่อนไลน์ กับเราได้ที่ Line id : @edctravel |