EDCBooking | กลับสู่หน้าหลัก | รู้จักเราก่อนจอง | การชำระเงิน | ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ | ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ด้วยตนเอง | ร่วมงานกับเรา
  Home | ลูกค้าเรา | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ภาพแห่งความประทับใจ | ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ | จองโรงแรมทั่วไทย | รถเช่า ทั่วไทย ทั่วโลก |  
ร่วมกิจกรรมลุ้นไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel คนที่ 4
ร่วมกิจกรรมลุ้นไปทัวร์ฟรี กับ EDC TRAVEL คนที่ 4
 
ในโอกาสที่ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ตัวแทนการท่องเที่ยว(Travel Agency) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (IATA Acredited Agent) ได้ เปิดให้บริการ มาครบ 11 ปี ในปี 2560( 1 สิงหาคม 2549 ถึง 1 สิงหาคม 2560) บริษัทฯ มีความยินดี ที่จะเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel คนที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
 
รางวัล
 • ฟรีทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 1 ท่าน(ทัวร์พร้อมตั๋วเครื่องบิน)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560
   
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ได้อ่านรายละเอียด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมกับได้ยอมรับในเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แล้ว
 • ไม่ได้เป็นพนักงาน และครอบครัว ของ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม ไปทัวร์ฟรี กับ edc travel
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
 • ผลการคัดเลือกผู้โชคดีได้รับรางวัล โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กำหนดการการเดินทางเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้ได้รับรางวัล ไปทัวร์ฟรี ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5%
 • รางวัลไปทัวร์ฟรี ยังไม่รวม vat  ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต้องชำระเพิ่มเติม
 • เส้นททางทัวร์อาจเปลี่ยนแปลง จากฮ่องกง เป็นเส้นทางอื่น อาทิ สิงคโปร์, เกาหลี หรือเส้นทางอื่น
 • หากประสงค์ จะพักเดี่ยว ต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติม
 • ต้องชำระค่าทริปไกด์ ตามที่รายการทัวร์กำหนด
 • ต้องเดินทางมารับมอบรางวัล ด้วยตนเอง ที่สำนักงานของบริษัท
 • ต้องส่งมอบภาพประทับใจทัวร์ 5-10 ภาพ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับจากทัวร์ภายใน 5 วัน
 • ต้องชำระค่ามัดจำการเดินทาง 2,000.-บาท และจะได้รับค่ามัดจำคืนเมื่อส่งมอบภาพประทับใจ
 • หากถูกปฏิเสธออกนอกประเทศไทยจาก ตม. และถูกปฏิเสธเข้าประเทศที่เดินทางไปทัวร์ ถือว่ารางวัลสิ้นสุดลง ไม่สามารถขอเงินคืน และไม่สามารถโอนเปลี่ยนรางวัลให้ผู้อื่นได้ และจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางกลับประเทศไทยเอง
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขในรายการทัวร์
 
 
 
ผู้โชคดีไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel(ปี 2014) คนที่ 1
คุณวชิร นวลก็อง (ทัวร์เกาหลี)
 
 
 
ผู้โชคดีไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel(ปี 2015) คนที่ 2
คุณธารีนี โกศัลวัฒน์ (ทัวร์ฮ่องกง)
 
ผู้โชคดีไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel(ปี 2016) คนที่ 3
คุณอนัญญา คันธวงศ์(ทัวร์ฮ่องกง)
 
 
                    

 

   

  หน้าหลัก | ThaiTicketTravel.Com | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก | ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก | รวมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ |

 


 

 

 

 ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct)
สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect
รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2554-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved

 

จองตั๋วเครื่องบิน     ตั๋วเครื่องบินราคาถูก     ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 

 

 
  หน้าหลัก | ร่วมกิจกรรมลุ้นไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel คนที่ 4 | ขอตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายคุ้มครองความเป็นส่่วนตัว | ความมั่นคงของเว็บไซต์ | ขอตกลงและเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | เป็นเพื่อนไลน์ กับเราได้ที่ Line id : @edctravel |