EDCBooking | กลับสู่หน้าหลัก | รู้จักเราก่อนจอง | การชำระเงิน | ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ | ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ด้วยตนเอง | ร่วมงานกับเรา
  Home | ลูกค้าเรา | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ภาพแห่งความประทับใจ | ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ | จองโรงแรมทั่วไทย | รถเช่า ทั่วไทย ทั่วโลก |  
ร่วมงานกับเรา

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ดำเนิกกิจการตัวแทนจำหน่าตั๋วเครื่องบิน และบริการทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour) ทั้งทัวร์แบบกรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour)  และทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour)  มีความประสงค์จะรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เข้าร่วมทีมงาน รองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ และกิจการในเครือ ในปี 2016  ตามตำแหน่งงานดังนี้.-

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขายทัวร์  จำนวนหลายอัตรา 

อัตราเงินเดือน 

12,000.-บาท ขึ้นไป พร้อมค่าคอมมิชชั่นจากการขายทัวร์

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง หรือชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ 
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะพูดคุย ชอบงานขาย
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • มีที่พักอยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบิน จำนวน 2 อัตร  

 อัตราเงินเดือน

12,000.-บาท ขึ้นไป พร้อมค่าคอมมิชชั่นจากการขายตั๋วเครื่องบิน

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานขาย และงานบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า จำนวน 2 อัตร  

 อัตราเงินเดือน

ตามข้อตกลง

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง หรือชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านยื่นวีซ่า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ อาทิ สถานฑูต ต่างๆ
 • สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานขาย และงานบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ผ่านงานในตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป อย่างน้อย 3 ปี
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • รักงานขาย และงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ผ่านงานบริษัททัวร์-ตั๋วเครื่องบิน-แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกธุรกการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

12,000.-บาท - 18,000.-บาท

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง 
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

15,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้องกับกราฟฟิค, หรือสาขาอื่น
 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
 • ใช้งานโปรแกรมจัดรูปเล่มได้ 
 • ใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพ จัดทำ File VEDO ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • จัดทำ File ภาพเคลื่อนไหวได้
 • ถ่ายภาพได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนก เว็บไซต์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

13,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word - Excel ได้
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีที่พัก อยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

13,000.-บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาแนะแนว หรือสาขาอื่น
 • เพศชาย หรือเพศหญิง 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถติดต่องานกับต่างประเทศใผ่านทางอีเมล์, โทรศัพท์ และช่องทางอื่นได้
 • ใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twister ได้
 • ใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • รักงานขาย และงานบริการ

 

สวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมนอกจากที่กฎหมายกำหนด

 • เงินโบนัสพิเศษ ประจำปี ตามผลงาน และผลประกอบการบริษัท
 • พักผ่อนท่องเที่ยวในประเทศประจำปี
 • โอกาสเดินทางต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุ

 ผู้สนใจ สามารถส่งรายละเอียดแนะนำตนเองเป็นภาษาไทยมาที่ kanit@edc.co.th

   

  หน้าหลัก | ThaiTicketTravel.Com | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก | ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก | รวมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ |

 


 

 

 

 ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct)
สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect
รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2554-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved

 

จองตั๋วเครื่องบิน     ตั๋วเครื่องบินราคาถูก     ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 

 

 
  หน้าหลัก | ร่วมกิจกรรมลุ้นไปทัวร์ฟรี กับ EDC Travel คนที่ 4 | ขอตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายคุ้มครองความเป็นส่่วนตัว | ความมั่นคงของเว็บไซต์ | ขอตกลงและเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | เป็นเพื่อนไลน์ กับเราได้ที่ Line id : @edctravel |